ZWROTY

Klienci indywidualni mogą odstąpić od umowy zakupu, bez podawania przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru. Aby odstąpić od umowy należy przesłać poniższy formularz na kontakt@projektloft.pl lub adres korespondencyjny, a następnie w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia odesłać towar na koszt Klienta wraz z dokumentem potwierdzającym zakup, w stanie nienaruszonym. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie (spoza oferowanej przez nas możliwości personalizacji produktów) Klienta nie podlegają zwrotowi.

Zwrot należności za zwrócony towar Klient otrzyma w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.

Bardzo prosimy o dokładne zabezpieczenie towaru do wysyłki i przesłanie go na adres:

Projekt Loft Iwona Kurkowska

95-083 Lutomiersk, ul. Prosta 3


Szczegółowe informacje odnośnie zwrotów dostępne są w regulaminie sklepu.

1WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży produktów wskazanych poniżej.

DANE KLIENTA:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pełna nazwa produktu: …………………………………………………………………………………………….

Cena produktu: ……………………………………………………………………………………………………….

Data odbioru produktu: ……………………………………………………………………………………………

DANE RACHUNKU BANKOWEGO*

Nr rachunku: …………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………….

*Klient ma prawo wskazać inną formę zwrotu kosztów produktu oraz kosztów dostarczenia produktu.


Oświadczam, iż zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta wyrażam zgodę na zwrot kosztów produktu oraz kosztów dostarczenia produktu w formie przelewu bankowego, na rachunek wskazany powyżej.


…………………………………………………………………
(Data i podpis Klienta – jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

REKLAMACJE


W celu złożenia reklamacji, należy wypełnić poniższy formularz reklamacyjny i przesłać go na adres kontakt@projektloft.pl  lub nasz adres korespondencyjny wraz ze zdjęciem na którym wyraźnie widać uszkodzenie. Zgłoszenie reklamacji zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

Szczegółowe informacje odnośnie postępowania reklamacyjnego dostępne są w regulaminie sklepu.

1FORMULARZ REKLAMACYJNY
Data złożenia reklamacji: ………………………………………………………………………………………….

DANE KLIENTA

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pełna nazwa produktu:……………………………………………………………………………………………..

Cena produktu: ……………………………………………………………………………………………………….

Dokładny opis uszkodzenia/wady produktu:
……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Data powstania uszkodzenia/wady: …………………………………………………………………………..

ŻĄDANIE KLIENTA ZWIĄZANE Z USZKODZENIEM/WADĄ

……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………
(Data i podpis Klienta – jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)