Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Projektloft.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep Internetowy Projektloft.pl, działający pod adresem www.projektloft.pl, prowadzony jest przez firmę Giovanni Marek Kurkowski i Iwona Kurkowska Sp.J., z siedzibą w Lutomiersku ul. Polna 15, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej Gminy Lutomiersk – wpiszemy KRS 0000087209.

1.2. Kontakt ze Sklepem: drogą elektroniczną: kontakt@projektloft.pl, pocztą tradycyjną: Lutomiersk ul. Polna 15

1.3. Podstawa prawna regulaminu – art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

1.4. Sklep Internetowy projektloft.pl świadczy następujące usługi:

  • nieodpłatne przeglądanie bieżącej oferty sklepu;
  • nabywanie Produktów znajdujących się w ofercie projektloft.pl drogą elektroniczną;
  • newsletter – udzielanie, na życzenie Klienta, dodatkowych informacji o aktualnie obowiązujących promocjach i usługach oferowanych przez w/w sklep.
  • oceniania i wyrażania opinii o Produktach i Usługach oferowanych przez projektloft.pl i firmę Giovanni sp.J.

1.5. Oferta Sklepu Internetowego projektloft.pl skierowana jest do Klientów indywidualnych, będących osobami fizycznymi. Sklep Internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej.

§ 2. Pojęcia

projektloft.pl – sklep internetowy prowadzony przez firmę Giovanni S.J. (w Regulaminie zamiennie jako Sklep Internetowy).

Dane osobowe – dane podane przez Klienta w procesie Rejestracji (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz dane adresowe niezbędne w toku realizacji zamówienia.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, zarejestrowana w Sklepie Internetowym projektloft.pl.

Konto Klienta – część strony internetowej projektloft.pl, dostępna Klientowi po zalogowaniu, zawierająca dane osobowe Klienta podane w procesie Rejestracji, służąca do składania zamówień oraz przeglądania historii wcześniejszych zamówień i dokonanych płatności, wprowadzania przez Klienta zmian w zakresie danych osobowych.

Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na przesłaniu informacji o bieżących akcjach promocyjnych i handlowych przeprowadzanych przez firmę Giovanni s.j.

Produkty – towary oferowane przez projektloft.pl i Giovanni, które można zamawiać za pośrednictwem projektloft.pl zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem.

Rejestracja – jednorazowy proces dokonywany przez Klienta w celu założenia Konta Klienta i nadania przypisanego do niego numeru.

Regulamin – aktualnie obowiązujące zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym projektloft.pl drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Termin realizacji zamówienia – czas konieczny do skompletowania zamówienia i przekazania go firmie kurierskiej

§ 3. Rejestracja

3.1. W celu zarejestrowania się w Sklepie Internetowym projektloft.pl Klient jest zobowiązany do:

wypełnienia formularza rejestracyjnego, w którym podaje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz ustalone przez siebie hasło;

zaakceptowania regulaminu Sklepu Internetowego projektloft.pl;

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do realizacji usług świadczonych przez projektloft.pl drogą elektroniczną.

3.2. Rejestracja w Sklepie Internetowym projektloft.pl jest bezpłatna.

3.3. Po zarejestrowaniu Konta Klienta logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się przy użyciu danych (adres e-mail i hasło) podanych przez Klienta w procesie rejestracji.

§ 4. Usunięcie Konta Klienta

4.1. Usunięcie Konta Klienta może nastąpić:

W wyniku rezygnacji przez Klienta z Konta Klienta Sklepu Internetowego projektloft.pl – drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@projektloft.pl, listownie na adres: Giovanni S.J. 95-083 Lutomiersk ul.Polna 15 i pod numer (48) 668826786. Likwidacja Konta Klienta nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji.

W przypadku braku aktywności na Koncie Klienta, konto zostanie usunięte przez projektloft.pl po upływie roku od ostatniego logowania.

§ 5. Ochrona danych osobowych

5.1. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie w procesie Rejestracji.

5.2. Administratorem danych osobowych jest firma Giovanni S.J.

5.3. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie Rejestracji nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami koniecznymi do realizacji zamówienia (np. przekazanie danych adresowych firmie świadczącej usługi kurierskie).

5.4. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przez Klienta, jego dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Giovanni S.J. w celu wysyłania na wskazany przez Klienta adres e-mail Newslettera, informującego o nowych produktach, promocjach i usługach dostępnych na projektloft.pl

5.5. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

5.6. Klient posiada prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

5.7. Za podanie nieprawdziwych danych osobowych odpowiedzialność ponosi Klient.

§ 6. Zasady składania zamówień

6.1. Zamówienia Klient może składać przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy są realizowane od pierwszego dnia roboczego po dniu dokonania zamówienia.

6.2. Do złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie Konta Klienta w Sklepie Internetowym projektloft.pl oraz aktywnego adresu poczty elektronicznej.

6.3. Informacje o Produktach zamieszczone na stronie internetowej projektloft.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6.4. W celu złożenia zamówienia Klient jest zobowiązany do:

zalogowania się na Konto Klienta;

wyboru zamawianych Produktów z oferty dostępnej na stronie internetowej projektloft.pl

wyboru sposobu płatności, spośród obowiązujących w Sklepie Internetowym projektloft.pl (zob. § 8. Formy płatności);

wyboru sposobu dostawy (zob. § 8. Dostawa) oraz adresu dostawy, a także adresu wystawienia faktury.

6.5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje poprzez wysłanie specyfikacji zamówienia drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta. Z chwilą wysłania potwierdzenia przez Sklep Internetowy projektloft.pl, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą.

§ 7. Ceny towarów

7.1. Wszystkie ceny Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego projektloft.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT od towarów i usług.

7.2. Podane ceny nie uwzględniają dodatkowych opłat ponoszonych przez klienta (np. kosztów dostawy, ewentualnych opłat celnych).

7.3.Oferta cenowa Produktów w Sklepie Internetowym projektloft.pl może się różnić od oferty cenowej w sklepach stacjonarnych Giovanni.

7.4. Wszystkie ceny Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego projektloft.pl są cenami podstawowymi, od których naliczane są ewentualne rabaty związane z promocjami, użytkowaniem Kart Stałego Klienta itp.

7.5. Promocje w Sklepie Internetowym projektloft.pl nie podlegają łączeniu, o ile nie zostało to zaznaczone w regulaminie promocji.

§ 8. Formy płatności i dostawy

8.1. Sklep Internetowy projektloft.pl proponuje Klientom następujące formy płatności:

kartą płatniczą bądź e-przelewem – przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Dotpay;

przelewem na rachunek bankowy – Alior Bank Giovanni Marek Kurkowski i Iwona Kurkowska S.J. 67 2490 0005 0000 4500 1702 975

gotówką przy odbiorze osobistym w jednym ze sklepów stacjonarnych ProjektLoft OFF Piotrkowska

gotówką za pobraniem – Klient płaci za przesyłkę przy odbiorze wybranemu dostawcy (np. kurierowi, listonoszowi);

8.2. Sklep Internetowy projektloft.pl oferuje odbiór zamówionych Produktów w następujący sposób:

za pośrednictwem Poczty Polskiej;

za pośrednictwem firm kurierskich;

odbiór osobisty w jednym ze sklepów stacjonarnych Projekt Loft ul Piotrkowska OFF 138/140

8.3. W przypadku wybranych Produktów, Sklep Internetowy projektloft.pl zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności lub sposobów dostawy dla złożonego zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany na stronie internetowej Produktu.

8.4. Sklep Internetowy projektloft.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub niedostarczenie towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

§ 9. Realizacja zamówienia

9.1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność określonego w zamówieniu Produktu.

W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia Sklep Internetowy projektloft.pl informuje Klienta o stanie zamówienia drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie Rejestracji. Do Klienta należy decyzja o sposobie jego realizacji – wysłanie dostępnych Produktów lub rezygnacja z całego zamówienia. W sytuacji braku podjęcia decyzji przez Klienta zamówienie zostaje automatycznie anulowane po 7 (siedmiu) dniach od daty wysłania informacji przez Sklep Internetowy projektloft.pl.

W przypadku braku możliwości realizacji całego zamówienia Sklep Internetowy projektloft.pl informuje Klienta o zaistniałej sytuacji drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie Rejestracji. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa powyżej, Sklep Internetowy zwróci niezwłocznie wpłacone pieniądze.

9.2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:

dla transakcji bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą lub przelewem) – z chwilą wpłynięcia kwoty zamówienia na rachunek bankowy Giovanni S.J.

dla transakcji gotówkowych (odbiór osobisty, przesyłka za pobraniem) – z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez projektloft.pl (zob. § 6, ust. 6.5).

9.3. Termin realizacji zamówienia następuje w ciągu 48 godzin od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez projektloft.pl

9.4. W przypadku wybranych Produktów, Sklep Internetowy projektloft.pl zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany na stronie internetowej Produktu lub odrębną informacją wysłaną drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w toku Rejestracji.

9.5. W realizacji zamówienia wiążące są zapisy Regulaminu obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

§ 10. Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient posiada prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia odbioru zamówionego towaru.

Odstąpienia od umowy Klient dokonuje poprzez złożenie Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zgodnie ze wzorem formularza drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@projektloft.pl

Klient decydujący się na odstąpienie od umowy jest zobowiązany do zwrotu zamówionego towaru w terminie do 14 (czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia na adres: Giovanni S.J. 95-083Lutomiersk ul. Polna 15 wraz z dowodem zakupu.

Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym oraz kompletny. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z Produktem mając na uwadze ewentualność jego późniejszego zwrotu. Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące następstwem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, ponosi Klient.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zamówionego towaru (opłata za przesłanie lub dowóz towaru). Sklep Internetowy projektloft.pl nie przyjmuje zwrotu w formie przesyłki za pobraniem.

Sklep Internetowy projektloft.pl dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymana przesyłki, na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.

§ 11. Reklamacje

11.1. W przypadku wystąpienia wad zamówionego towaru Klientowi przysługuje prawo do reklamacji wadliwego towaru w okresie 2 (dwóch) lat od daty zakupu.

11.2. Reklamacji można dokonać za pośrednictwem formularza drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@projektloft.pl

11.3. Sklep Internetowy projektloft.pl rozpatrzy reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o dalszym toku postępowania w wiadomości wysłanej drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w toku Rejestracji.

11.4. W sytuacji uznania reklamacji Sklep Internetowy projektloft.pl wymieni towar na nowy. Jeśli nie będzie to możliwe (towar niedostępny) zaproponuje inny towar o tej samej wartości lub zwróci należność na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.

11.5. Sklep Internetowy projektloft.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady zamówionych towarów, jeżeli Klient został poinformowany o wadzie towaru przed zawarciem umowy sprzedaży. Opis wady towaru każdorazowo jest wskazany na stronie internetowej Produktu.

§ 12. Postanowienia końcowe

12.1. W sprawach nieuwzględnionych w powyższym Regulaminie są stosowane przepisy prawa polskiego.

12.2. Regulamin obowiązuje od dnia 15 maj 2016 r.

12.3.projektloft.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. O planowanych zmianach regulaminu Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w procesie Rejestracji.
12.4. Zmiany Regulaminu obowiązują z dniem opublikowania ich na stronie